“De juiste kleding opent alle deuren.” -
Thomas Füller, historicus

Bij een kledinganalyse speelt het figuur een grote rol. Immers je figuur bepaalt hoe kleding valt. Een figuurtype kun je bepalen door naar de bouw van het lichaam te kijken. De lichaamsbouw is genetisch bepaald. Bij een kledingadvies gaat het niet over goed en fout! Het advies is gericht op jouw wensen en behoeften en waarmee de expert aan de slag gaat en jou laat ervaren hoe jij dit kunt bereiken.

Ook fashion journalist and psychologist Anabel Maldonado van het platform The Psychology of Fashion, legt uit dat kleding een grote rol speelt tijdens de fractie van een seconde waarin een eerste oordeel over je geveld wordt.

Bij het vrouwenfiguur wordt rekening gehouden met een driedimensionale vorm. Vrouwen hebben naast lengte ook curves naar voren (boezem), naar achteren (billen) en curves van links naar rechts (taille) die niet alleen in omvang variëren, maar ook op verschillende hoogtes zitten. Als basis wordt gewerkt met 8 figuurtypes, maar ook hier geldt dat sommige mensen een combinatie zijn van figuurtypes.

Plaatje 8 types

Het mannenfiguur wordt over het algemeen gezien als tweedimensionaal. Mannen hebben geen boezem, geen ‘echte’ taille ten opzichte van de heupen en geen forse bilpartij. Bij mannen wordt onderscheid gemaakt tussen spier- en vetopbouw en gelden 4 types als basis, waarbij ook hier geldt dat combinaties mogelijk zijn.

Plaatje 4 types