Privacy Policy

Kledingenstijladvies.info is een platform voor de consument die zoekt naar een image professionals om hem/ haar te ondersteunen bij het maken van keuzes op het gebied van kleur, kleding en stijl. Kledingenstijladvies.info beheert een netwerk van sites gericht op advies over kleur, kleding en stijl.   Deze site is gemaakt met WordPress.
Wij werken met deelnemers die via onze sites hun diensten aanbieden. Op onze website kunt u links aantreffen naar websites van andere organisaties. We dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die organisaties, of door WordPress.

Privacy beleid:

Om een dienst of product op onze websites aan te vragen is het vrijwel altijd noodzakelijk om bedrijfsgegevens en/ of persoonsgegevens op te geven.
U heeft het recht te weten waarom we ze nodig hebben en wat we met deze gegevens doen. Wij leggen u hieronder uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij daar mee omgaan. Dit privacybeleid wordt periodiek aangepast. Hierboven ziet u de datum van de meest recente versie. Mocht u vragen hebben of de indruk krijgen dat we niet zorgvuldig omgaan met uw gegevens, dan kunt u contact opnemen en deze pagina als referentie gebruiken.

Gebruiksvriendelijkheid van onze site:

Op onze site registreren we algemene persoons- en/of bedrijfsgegevens. Dit is noodzakelijk voor het gebruikersgemak. Kledingenstijladvies.info maakt geen gebruik van cookies om persoonsgegevens uit te lezen. Wel maakt Kledingenstijladvies.info gebruik van Google Analytics tracking cookies* om te kunnen zien hoeveel bezoekers de website heeft en op welke woorden is gezocht. Kledingenstijladvies.info gebruikt cookies om je eraan te herinneren en gebruikt de gegevens alleen voor analyses die waardevol zijn om het platform te verbeteren en zorgen dat de gebruiker de best mogelijke ervaring en service krijgt. Door persoonsgegevens vast te leggen op deze website verklaart u zich akkoord met dit privacy reglement.

*Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie van de gebruiker en worden niet gebruikt om personen te herkennen, maar identificeren slechts computers. In zo’n cookie wordt wel informatie opgeslagen. Voorbeeld van die informatie kan zijn de bepaalde voorkeuren van gebruiker of bezoeker. Dit helpt om sneller van dienst te kunnen zijn bij volgende zoekacties. U kunt zelf uw browser zo instellen dat deze het gebruik van cookies toestaat, gedeeltelijk, of helemaal niet toestaat. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de browser.

Bescherming persoonsgegevens

Kledingenstijladvies.info garandeert dat we zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aangebracht door gebruik van uw openbare gegevens, maar doen onze uiterste best om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen. We geven uw gegevens nooit door aan derden voor commercieel gebruik.

Wijzigingen

Kledingenstijladvies.info houdt zich het recht voor het privacy beleid en informatie van de experts op onze website te wijzigen. Bekijk onze privacy policy daarom met enige regelmaat.

Beeldmateriaal

Foto’s op deze site zijn het eigendom van Kledingenstijladvies.info, onze deelnemers of gekocht bij websites die royalty-free stock photography aanbieden, voor eenmalige toepassing op deze website.
Indien u meent dat zich materiaal op deze website bevindt, dat inbreuk doet op uw eigendoms- of copyright rechten, stuur ons dan een e-mail! Wij zullen handelen naar de geest van de Digital Millennium Copyright Act.

Beeldmateriaal

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden uitsluitend verstrekt om u van dienst te zijn.
Kledingenstijladvies.info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. Doch zullen wij er alles aan doen de informatie op deze site up-to-date te houden.
Als u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u deze website. Als u besluit gebruik te maken van een koppeling naar een andere website, doet u dat geheel voor eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen ter bescherming tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere elementen van destructieve aard.
Indien een hyperlink niet meer werkt, stellen wij een e-mail zeer op prijs.

Beveiliging

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van gebruikelijke veiligheidsprocedures, maar zijn niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van contactformulieren of andere informatie van de deelnemers die op deze site is geplaatst. Zonder schriftelijke toestemming van Kledingenstijladvies.info of de wettelijke vertegenwoordiger hiervan mag:
Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website of websites behorend tot Kledingenstijladvies.info worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Vertrouwelijkheid

Voor vertrouwelijke informatie zult u tenminste dezelfde waarborgen in acht nemen die ook gelden voor uw eigen vertrouwelijke informatie. Indien uit de geboden informatie blijkt dat deze vertrouwelijk is, dient u hiermee dus vertrouwelijk om te gaan.
In ieder geval zult u de op onze sites of via onze sites verstrekte informatie niet aan derden verstrekken, wijzigen, in exploitatie nemen of aanbieden ter exploitatie.
In het vertrouwen dat we hiermee de rechten van ons, onze deelnemers en onze bezoekers voldoende hebben verwoord, wensen we u veel plezier bij het verkennen van ons netwerk.

Cookies

Wij beperken het gebruik van cookies tot het minimum.
Wordpress en Google analytics geven ons wel een geanonimiseerd overzicht van bezoekersgebruik.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze site door anderen dan het team van Kledingenstijladvies.info

Door de links op deze site te gebruiken ga je akkoord met ons cookie- en privacy beleid.

Een cookie is een klein bestandje dat per pagina wordt meegestuurd om gebruik van een site te gemakkelijk te maken.
Behalve de door jou opgegeven contactgegevens die het  beantwoorden van je mail mogelijk maken, verzamelen we geen persoonlijke gegevens.  De door jou ingevulde gegevens worden nooit niet aan derden verstrekt, tenzij we daar van rechtswege toe worden opgedragen.

september 2020